Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie oświetlenia wiaty autobusowej w Dymaczewie Starym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF