Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o zamontowanie w parku gminnym "Strzelnica" czterech ławek.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF