Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zdefiniowania pojęcia przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF