Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie szybkiego zareagowania przez Straż Miejską w Mosinie na ponowne oklejanie ulotkami słupów latarnianych na ul. Dworcowej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF