Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie wskazania budynków, w których znajdują się liczniki od prądu, od wody lub od gazu, za które płaci "urząd"

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF