Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie możliwości otrzymania przez radnego informacji na temat podmiotów mających zakopaną infrastrukturę techniczną w drogach gminnych oraz w sprawie tr

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF