Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie naprawy i uzupełnienia asfaltu na ścieżce rowerowej przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF