Uchwała Nr XLV/515/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.8.2017 i BR.1510.83.2017)

Uchwała Nr XLV/515/17.pdf