Uchwała Nr XLV/513/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.6.2017)

Uchwała Nr XLV/513/17.pdf