Uchwała Nr XLV/512/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 6 lutego 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.5.2017 i BR.1510.80.2017)

Uchwała Nr XLV/512/17.pdf