Uchwała Nr XLV/511/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 26 stycznia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 27 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.4.2017)

Uchwała Nr XLV/511/17.pdf