Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii recyklingu, realizowanej przez firmę

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF