Uchwała Nr XLV/510/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 19 stycznia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.3.2017)

Uchwała Nr XLV/510/17.pdf