Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie udrożnienia odcinka chodnika na ul. Strzeleckiej w Mosinie - wzdłuż działki nr ewid. 2605/5

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF