Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany zdewastowanych tablic z nazwami ulic w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF