Uchwała Nr XLV/480/17 dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego "

Uchwała Nr XLV/480/17.pdf
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/480/17.jpg
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/480/17.pdf
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/480/17.pdf