Uchwała Nr XLV/479/17 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Krośnie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krośnie

Uchwała Nr XLV/479/17.pdf