Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie naprawy uszkodzonego pomnika Tadeusza Kościuszki w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF