Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie hydrantów przeciwpożarowych (383)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF