Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie monitoringu w Mosinie (382)

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF