(647) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie usunięcia śmieci z pobocza ul. Gałczyńskiego i ul. Sowinieckiej oraz wymiany słupka na skwerze ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrza Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf