Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Mosińskiego Kabaretu.(370)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF