(641) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie zainstalowania dodatkowego punktu oświetleniowego na ul. Mosińskiej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf