(640) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie wykupu fragmentu ul. Prezydialnej w Rogalinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf