Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie budowy sieci gazowej w Drużynie, Bolesławcu, Borkowicach, Dymaczewie Nowym i Dymaczewie Starym.(365)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF