Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o utworzenie na stronie www.mosina.pl zakładki poświęconej osobom uhonorowanym Medalem Rzeczpospolitej Mosińskiej.(372)

Wniosek oraz psimo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF