Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie usunięcia pojemników na odzież używaną.(376)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF