Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zakupu cystern dla straży pożarnej.(375)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF