do 2018 r. włącznie

Na wniosek Kapituły Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej Rada Miejska w Mosinie przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej:

- w 2015 r. 2 Laureatom:

* Krystyna Małecka (uchwała nr X/63/15 z 29.04.2015 r.),
* Marek Pruchniewski
(uchwała nr X/64/15 z 29.04.2015 r.),


- w 2016 r. 4 Laureatom:

* Orkiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka (uchwała nr XXX/224/16 z 28.04.2016 r.),
* Marian Szczepaniak
(uchwała nr XXX/225/16 z 28.04.2016 r.),
* Antoni Nadolny (uchwała nr XXX/226/16 z 28.04.2016 r.),
* Dorota i Jacek Strzeleccy
(uchwała nr XXX/227/16 z 28.04.2016 r.),

- w 2017 r. 2 Laureatom:

* Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii (uchwała nr XLVIII/551/17 z 27.04.2017 r.),
* Aleksandra Pruchniewska
(uchwała nr XLVIII/552/17 z 27.04.2017 r.).
- w 2018 r. 1 Laureatowi:
* Roman Czeski (uchwała nr LXVII/766/18 z 26.04.2018 r.).