Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości etatów i osób zatrudnionych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF