Notatka z zebrania w Sołectwie Żabinko z dnia 23.11.2016 r.

Notatka.pdf