(623) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia na BIP oraz stronie mosina.pl adresu www.mosina.esesja.pl

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf