Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej w sprawie usunięcia słupa elektrycznego w Daszewicach

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF