Uchwała Nr XLIII/475/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 2 stycznia 2017 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (data wpływu: 3 stycznia 2017 r., numer porządkowy: BR.1511.1.2017)

Uchwała Nr XLIII/475/17.pdf