Uchwała Nr XLIII/474/17 dotycząca przekazania skargi z dnia 12 grudnia 2016 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu (numer porządkowy: BR.1511.32.2016 i BR.1510.66.2016)

Uchwała Nr XLIII/474/17.pdf