Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie oświetlenia na ul. Bolesława Krzywowustego w Mosinie

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF