Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie chodnika na ul. Słonecznej, przetargu na wykonanie II części ul. Piaskowej oraz wniosku o wykoszenie rowów przy drodze 431.(418)

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF