Wniosek anulowany (617) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie opracowania tabliczek i naklejek informujących o danej inwestycji sfinansowanej z budżetu Gminy Mosina.


Wniosek anulowano


Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf