Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie pożyczki z NFGWiOŚ.(417)

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF