Uchwała Nr XLIII/445/17 w sprawie ustalenia w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat

Uchwała Nr XLIII/445/17.pdf