Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie wykonania projektu i ustawienia oświetlenia wzdłuż dwóch traktów pieszych przebiegających przez park "Strzelnica" (385)

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF