Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie rozważenia nawiązania kontaktu z jednostką inżynieryjną Wojska Polskiego celem wykonania, w ramach ćwiczeń, drewnianego mostu w ciągu ul. Wierz

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF