Zapytanie radnego Waldemara Wiązka w sprawie wynagrodzenia inspektora - Asystenta do spraw Obsługi Mediów (387)

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF