Wnioski radnego Tomasza Żaka w sprawie: dymienia przy ul. Fiedlera, koszy na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp., znaku drogowego na rogu ul. 25 Stycznia i ul. Powstańców Wlkp., stojaków do

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF