Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie odsunięcia jednego z pracowników Referatu Inwestycji od przygotowywania odpowiedzi na jego wnioski i propozycje dotyczące poprawy rozwiązań drogowych,

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF