Wnioski radnego Waldemara Wiązka w sprawie wykoszenia rowów na trasie Mosina - Dymaczewo Nowe, w sprawie uprzątnięcia śmieci na ul. Wierzbowej w Borkowicach i w sprawie naprawy ogrodzenia oka

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF