Zapytanie radnego Kordiana Kleibra w sprawie określenia etapu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF