Zapytania radnego Kordiana Kleibra w sprawie projektanta opracowującego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzeleckiej i Łaziennej w Mosinie

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF