Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie założenia dodatkowej lampy na słupie energetycznym znajdującym się na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Kasprowicza w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF