Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przycięcia drzew wrastających w przewody energetyczne przy posesjach nr 114, 120 i 122 na ul. Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Ponowny wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF